pratenBent u een leerkracht? Dan bent u waarschijnlijk naar deze website verwezen omdat één van uw leerlingen deelneemt aan het onderzoek naar “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag”.

Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag” is een recentelijk ontwikkeld zelfhulp oudertraining die beoogt het drukke en opstandige gedrag van kinderen te verminderen en opvoedvaardigheden van ouders te verbeteren.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de effectiviteit van de training. Als de ouders van één van uw leerlingen deelneemt aan het onderzoek, vragen wij u om uw medewerking.

De medewerking die wij vragen bestaat uit twee delen

  1. Ten eerste vragen wij u om de informatiebrief over het onderzoek door te lezen en de toestemmingsverklaring te ondertekenen en naar de onderzoekers te mailen. Deze brieven ontvangt u per mail, maar kunt u ook hier downloaden.

  2. Ten tweede vragen wij u om tweemaal een vragenlijst in te vullen over het gedrag van de betreffende leerling (maximaal 7 minuten per keer). Deze vragenlijsten ontvangt u per mail.

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, kunt u het contactformulier invullen. Een van de onderzoekers neemt dan contact met u op.