Suzanne de JongSuzanne de Jong

Suzanne de Jong is promovenda aan de Vrije Universiteit (Amsterdam), sectie Klinische Neuropsychologie. Zij is de coördinator van het onderzoek naar de werkzaamheid van het ouderprogramma ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’. Suzanne heeft klinische ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft zij gedragsmatige begeleiding gegeven aan kinderen in het basisonderwijs, waarna zij gestart is met haar promotieonderzoek.
s.r.c.dejong [@] vu.nl

 

Marjolein LumanDr. Marjolein Luman

Marjolein Luman is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij focust zich op de etiologie en behandeling van ADHD en gedragsstoornissen. Zij is specifiek geïnteresseerd in cognitief en emotioneel functioneren van deze kinderen in relatie tot schoolprestaties en leren. Marjolein is trekker van diverse projecten rondom psychosociale zorg voor ADHD en druk gedrag, waaronder het onderzoek naar het ouderprogramma ‘Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag’, het onderzoeksproject ‘Druk in de Klas (een leerkrachtprogramma voor de aanpak van ADHD gedrag in de klas) en de leerkracht studie van het consortium ADHD en druk gedrag (www.paint-studies.nl). Per 1 september 2018 start Marjolein naast haar werk bij de VU als psycholoog bij de Bascule.
m.luman [@] vu.nl

 

Jaap OosterlaanProf. Dr. Jaap Oosterlaan

Prof. dr. Jaap Oosterlaan is hoofd van de sectie Pediatrische Neuropsychologie van de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens geregistreerd als GZ-psycholoog. Prof. Oosterlaan is meer dan 15 jaar actief in het onderzoek naar ADHD en verantwoordelijk voor een internationaal erkende onderzoekslijn naar ADHD. Zijn onderzoek concentreert zich op de neurocognitieve disfuncties van kinderen met ADHD. Tevens heeft hij diverse onderzoeken uitgevoerd naar de behandeling van ADHD. Oosterlaan is onder andere verantwoordelijk voor een grote behandelstudie naar de effecten van neurofeedback, sport en medicatie bij kinderen met ADHD (Project Hersengymnastiek). Verder ontwikkelde hij diverse screeningstools voor het objectiveren van de diagnostiek van ADHD en is hij  pleitbezorger voor grote voorzichtigheid bij de diagnostiek en indicatiestelling rond ADHD.
j.oosterlaan [@] vu.nl

 

Barbara van den HoofdakkerDr. Barbara van den Hoofdakker

Barbara is klinisch psycholoog/gedragstherapeut en werkt bij Accare en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is hoofdopleider van de GZ-opleiding kind en jeugdigen in Groningen. Haar onderzoek richt zich vooral op de effecten van gedragstherapeutische trainingen voor ouders van kinderen met gedragsproblemen, druk gedrag en ADHD. Ook onderzoek naar trainingen voor leerkrachten die te maken krijgen met deze kinderen heeft haar interesse.
b.van.den.hoofdakker [@] accare.nl

 

  

Dr. Lianne van der Veen-Mulders