ideeOp dit moment loopt er een onderzoek naar of de zelfhulp oudertraining in de praktijk effectief is in het verminderen van druk en opstandig gedrag van kinderen en in het verbeteren van opvoedvaardigheden van ouders. Op deze pagina vindt u alle informatie over het onderzoek.

Waarom dit onderzoek

Het ouderprogramma is gebaseerd op andere ouderprogramma’s en er wordt gewerkt met bewezen effectieve technieken. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat het programma effectief is in het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen en het verbeteren van de opvoedvaardigheden van de ouders. Wel moeten er nog een aantal vragen beantwoord worden:

  1. Werkt het ouderprogramma ook binnen bestaande zorginstellingen?

  2. Hoe ervaren de ouders het ouderprogramma?
  3. Hoe ervaren de zorgverleners het ouderprogramma?

Met dit onderzoek proberen we deze vragen te beantwoorden.

 

Het onderzoek is onderdeel van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag.