Als u wilt deelnemen vragen wij u eerst om een aantal vragenlijsten in te vullen en deel te nemen aan een telefonisch interview. Aan de hand hiervan wordt bepaald of u kunt deelnemen.

Als u kunt deelnemen volgt u de oudertraining ofwel meteen of vult u eerst gedurende 3,5 maanden een aantal keer vragenlijsten in over u en uw kind en krijgt u de training daarna aangeboden. Dit wordt door loting bepaald. 

Tijdens het onderzoek voeren wij een aantal metingen uit. Daarbij vragen we het volgende van u:

(voor de details over de metingen, zie informatiebrief)

Zo ziet het verloop van het onderzoek eruit:

 

verloop